خبرگزاری تقریب 24 آبان 1398 ساعت 18:42 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/442824/1/اتحادیه-جهانی-فرزندان-شاهد-ایثارگران -------------------------------------------------- عنوان : اتحادیه جهانی فرزندان شاهد و ایثارگران -------------------------------------------------- متن :