خبرگزاری تقریب 27 شهريور 1400 ساعت 11:39 http://www.taghribnews.com/fa/news/519206/ادامه-اسلام-هراسي-اروپا-بسته-شدن-یک-انتشارات-اسلامی-فرانسه -------------------------------------------------- عنوان : ادامه اسلام هراسي در اروپا/بسته شدن یک انتشارات اسلامی در فرانسه -------------------------------------------------- «ژرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه از بسته شدن یک انتشارات اسلامی به بهانه فعالیت‌هایی مخالف ارزش‌‌های غربی خبرداد. متن : به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب،ژرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر با اعلام این خبر، توضیح داد: انتشارات اسلامی نوی به دلیل فعالیت هایی مبنی بر شرعی اعلام کردن جهاد تعطیل شده است. وی این انتشارات را به نشر اندیشه هایی در تعارض با ارزش های غربی متهم کرد و افزود: اقدامات لازم برای لغو مجوزهای این انتشارات و بازداشت ناشران آنها انجام شده است. شورای ملی فرانسه در ماه ژوئیه قانون جنجال برانگیز احترام به اصول جمهوری که برای نخستین بار با عنوان مبارزه با اسلام جدایی طلب مطرح شد، را تصویب کرد. این قانون به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان و محدود کردن آنها در همه جنبه های زندگی، مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت. براساس این قانون بر همه مساجد و جمعیت های اداره کننده آنها و سرمایه گذاری های سازمان های مدنی وابسته به مسلمانان نظارت می شود. همچنین بر آزادی خانواده ها در ارتباط با تعلیم کودکان خود در منزل، محدودیت هایی اعمال می شود. این در حالی است که پوشیدن حجاب در موسسات آموزشی پیش از دانشگاه در این کشور ممنوع است.