خبرگزاری تقریب 21 ارديبهشت 1398 ساعت 13:45 http://www.taghribnews.com/fa/news/419522/تقریب-پلی-میان-سنت-تجدد-همسان-سازی-رهنمودهای-دینی-مقتضیات-دنیای-جدید-راه-حل-بحران-هویت-مسلمانان -------------------------------------------------- یادداشت/ علی ملکی عنوان : تقریب پلی میان سنت و تجدد/ همسان‌سازی رهنمودهای دینی با مقتضیات دنیای جدید؛ راه‌حل بحران هویت مسلمانان -------------------------------------------------- علی ملکی فعال تقریبی نوشت راه‌حل بحران هویت در میان مسلمانان، هماهنگی و همسان‌سازی رهنمودهای دینی با موازین عقل و مقتضیات دنیای جدید است. متن : به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاریتقریب، علی ملکیفعال تقریبی یادداشتی را پیرامون تقریب پلی میان سنت و تجدد در اختیار خبرگزاری تقریبقرار داده است که در ادامه می آید: در میان گروه های اسلامی اصحاب عقل سنخیت و سازش بیشتری با مدرنیته داشته باشند ولی برای اصحاب نقل برتابیدن جوهر مدرنیته مشکل است. زیرا در مدرنیته همه چیز از رنگ پیراهن گرفته تا انتخاب حکومت با انتخاب انسان است و در واقع زندگی به انتخاب انسان است. بنابراین طبیعی است که اصحاب عقل می توانند خودشان را با دنیای مدرنیته تطبیق بدهند اما اصحاب نقل یا وهابیت نه تنها مدرنیته را برنمی تابند بلکه با خشونت با آن ضدیت می کنند با این حال خیلی از مذاهب هستند که جز اصحاب نقل هستند اما تکفیری محسوب نمی شوند و تا حدودی عقلانیت را می پذیرند. اگرچه اهداف دینی اهدافی ثابت و تغییر ناپذیرند اما از انعطاف و قابلیت تطبیق و اجرا در زمان های مختلف برخوردار است که از آن می توان در نظریه پردازی بازآفرینی تمدن اسلامی بهره گرفت. پیوند اصالت و مدرنیته با اجرای درست اصول ثابت و متغیر که جزء ماهیت اسلام است، ممکن می شود. اجتهادهای متنوع و روشمندی های متباین لازمه حرکت مدرنیته و تغییر است. در سیاست اسلامی، عقل گرایی جامع الاطراف و مبتنی بر نظام سازی، استراتژی، قانون و راهکار است. حاصل پیوند اصالت و عصر گرایی بازسازی اجتماعی دگرگون شده و نوزایی اجتماعی زنده و پویا است که ویژگی های بارز چنین جامعه ای همچون جسم زنده ای که اجزای آن در پیوند ارگانیک و هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند. عموم متفکران متعهد کشورهای اسلامی دغدغه بازآفرینی دارند و هم جوشی عقل و نقل کمک فراوانی به تحقق آن خواهد کرد. لازمه بازآفرینی این تمدن نو، لایروبی و پالایش دین و سنت با یکدست و پاشیدن بذر عقلانیت به دیانت دین داران با دست دیگر است. در این صورت است که مخاطب دین دار میان زمین و آسمان رها نمی شود و ریشه درخت دین به سمت سرچشمه هدایت می شود. حال سوال از نقش و جایگاه تقریب در میان دو عنصر اصالت و عصرگرایی است.آیا مولفه های سنت با تجدد در تعارض است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است ایا تقریب کارآیی حل این تعارض میان سنت و تجدد را دارا است؟ وقتی مسئله ما سنت ـ تجدد شد، به تدریج و خواه ناخواه مذهب، زبان، ارزش ها، هنجارها و الگوهای رفتاری موجود، سنت تلقی می شود که باید تحول بنیادی در جهت دوری از آن و دستیابی به تجدد صورت گیرد. در میان گروه های پیش گفته، نخبگان متمایل به غرب عناصر و مؤلفه هایی از سنت را از عوامل عقب ماندگی می دانند(واعظ زاده ؛1385؛164). به نظر می رسد، تنها راه خروج از بحران عصر کنونی، انعطاف پذیری در پرتو عقلانیتو هویت اسلامی باشد. به سخن دیگر، راه حل بحران هویت در میان مسلمانان، هماهنگی و همسان سازی رهنمودهای دینی با موازین عقل و مقتضیات دنیای جدید است. انعطاف پذیری هویت اسلامی در پرتو خردورزی در عصر مدرنیته، چنان قابلیتی به آن می بخشد که پاسخگوی مشکلات اساسی جهان اسلام ازجمله سنت، تجدد، بنیادگرایی، تروریسم، دمکراسی و حقوق بشر است. از سویی دیگر انعطاف پذیری مهمترین مولفه در میان اصحاب تقریباست که بدون توجه به تقریب بی معنا و دور از دسترس خواهد بود. منظور از انعطاف پذیری، اجتهاد درون دینی در برابر مسائل روز است. در مقابل عنصر عقل گرایی و خردورزی، عنصر جزم گرایی قرار دارد که در مسائل متغیر هیچ گونه انعطاف پذیری ندارد(عیوضی؛1381؛107). گروه هایی از پیشوایان مذاهب اسلامی که در طول ادوار تاریخ اسلام با تقریب و تعامل با دیگر مذاهب همدل نبودند و مذهب خود حق مطلق و دیگران باطل و جزء فرق هالکه بر می شمارند در عقاِئد خود جزمیت بخرج مبدهند و حاضر به بازبینی در فقه و عقائد نیستند و با عنصر انعطاف بیگانه اند. بنابراین از گذشته تابه حال همه احیاگرانی که دغدغه بحران هویت در اسلام داشتند، از دعوت گران به وحدت نیز بوده اند و این نشانگر پیوند دو گفتمان احیاگری و تقریب با یکدیگر است. با این توضیح می توان استدلال کرد که تقریب پلی بین عصر گرایی و اصالت گرایی است که در سرشت خود بن مایه و ریشه در انعطاف و عقل گرایی دارد.. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پانزدهمین کنفرانس وحدت را در سال 1381 ش در تهران با عنوان پایبندی به اصول و پاسخگویی به نیازهای زمان در فقه مذاهب اسلامی (الاجتهاد و التجدید) برگزار کرد. این کنفرانس با ارائه شش محور: اجتهاد و نقش آن در نواندیشی؛ عناصر انعطاف پذیری اسلام و پاسخگویی آن به متغیرات اجتماعی؛ نظریه امام خمینی (ره) پیرامون نقش زمان و مکان در تغییر احکام؛ تئوری (ارتباط متقابل معارف بشری) و نقش آن در نسبی معرفی کردن معرفت دینی؛ هرمنوتیک و نسبت آن با اندیشه اسلامی؛ اجتهاد و تعدد قرائت ها، سعی کرد چهره واقعی هویت اسلامی در پاسخ گویی به نیازهای زندگی انسان امروز را تبیین کند. (میرآقایی ؛ 1381؛71) انتهای پیام/