خبرگزاری تقریب 19 بهمن 1397 ساعت 18:15 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/401350/1/امضای-تفاهمنامه-همکاری-همه-جانبه-بین-ایران-عراق-زمینه-برق -------------------------------------------------- عنوان : امضای تفاهمنامه همکاری همه جانبه بین ایران و عراق در زمینه برق -------------------------------------------------- متن :