تاریخ انتشار۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۸:۱۵
کد مطلب : 346557

نفس های پایانی داعش در سوریه، ادلب مقصد بعدی ارتش

درحالی که باقیمانده داعش در سوریه نفس های پایانی را می کشد، شواهد نشان می دهد مقصد بعدی ارتش سوریه ادلب است.
نفس های پایانی داعش در سوریه، ادلب مقصد بعدی ارتش
آمریکا، اسرائیل، برخی کشورهای غربی و بعضی از کشورهای منطقه هریک با استدلال و یا شعار خاص خود طی هفت سال  گذشته نهایت سعی خود را به کار بردند که دولت قانونی سوریه را ساقط کنند.
 
برخی در صدر گفته ها و ناگفته هایشان ضرورت تامین امنیت اسرائیل بود. برخی دیگر باهدف انتقال بحران های داخلی شان به خارج از مرزهایشان پای در این معرکه گذاشتند و بلاخره دسته سوم بر این نیت بودند که در سایه تجزیه سوریه سرزمینشان را توسعه دهند. در این راستا و به منظور تحقق این هدف بسیاری از گروه های ریز و درشت تروریستی خلق و تجهیز شدند تا به افکار عمومی دنیا تلقین شود بحران و نبرد در سوریه کاملا داخلی است و آنچه در این کشور اتفاق می افتد کاملا منشائی در درون مرزهای سوریه دارد اما حقیقت ماجرا چیز دیگری بود.
 
در سوریه در واقع جنگی نیابتی بین غرب و شیوخ عرب با دولت قانونی سوریه درگیر بود اما حالا و پس از هفت سال مقاومت، شواهد نشان می دهد دست برتر از آن دولت و مردم سوریه و محور مقاومت است. درشرایط جدید در حالی که ارتش سوریه در جنوب این کشور موفق شده است تروریست ها را نابود و مجبور به ترک مخاصمه و یا انتقال به ادلب کند، نیروهای کرد مورد حمایت امریکا در رقه و نوارشمالی این کشور پرچم تسلیم بالا برده و مذاکراتی موفق با هدف بازگشت به دامان میهن را صورت داده اند.
 
داعش که تاچندی پیش بخش قابل توجهی از سوریه را تصرف کرده بود و پایتخت خود را در سوریه معرفی می کرد این روزها اخرین نفس هایش را در "حوض الیرموک "می کشد بنا بر اعلام منابع میدانی بقایای داعش در کمتر از دو درصد استان درعا اخرین مقاومت ها را انجام می دهند. آنها مقاومت می کنند چرا که چاره ای جز مقاومت یا پذیرش مرگ ندارند و شاید ناچار بودن  در پذیرش مرگ اصلی ترین دلیل کندی پیش روی های نیروهای ارتش باشد.
 
گذشته ازسربلند بیرون امدن ارتش سوریه درماجرای داعش که بنظر میرسد طی چندروز کوتاه اینده نهایی خواهد شدوتن دادن کردهای شمال سوریه به مذاکره جهت ترک مخاصمه، ظرف چند روز گذشته نیروهای موسوم به "کلاه سفیدها "به اسرائیل فرارکردندوازانجا به اردن انتقال داده شدند .کلاه سفیدها درواقع لشگر جنگ نرم برعلیه حکومت اسد بوده ومهمه مستند سازی ،تصویرگری وگزارش سازی علیه حکومت اسد راعهده دار بوده اند.به این ترتیب ودرسایه شرایط جدید بنظر میرسد تنها جبهه فتح نشده باقی مانده درسوریه جبهه ادلب است .ادلبی که اینک مهم ترین وتنها سنگر تروریستهایی است که یا ازقبل دران بوده اند ویا درسایه مصالحات درسایر مناطق به این استان انتقال داده شده اند .درادلب مبتنی برگزارشهای موجود، بیش ازهرگروهی جماعت موسوم به جبهه النصره حضوردارند والبته درکنار سایر تروریستها دربرخی شهرهای شمالی مورد توجه وعنایت وحمایت ترکیه اند .ترکیه با این استدلال  موهوم که برای تامین امنیت خود درمقابل پ ک ک مجبوراست درنوارشمالی سوریه وهمچنین ادلب حضورداشته باشد برپروژه اشغال ادلب ومناطق شمالی سوریه اصرار میکند وتسلط براین مناطق را بااین شعار والبته مبتنی بربرخی روایات وقراردادهای تاریخ گذشته حق خود میداند .مبتنی بربرخی گزارشها ازان جهت که جماعت النصره طبق توافقات  سوری ،روسی ،ایرانی وترکی ازدایره گروههای مخالفی که میتوانند درمناطق موسوم به کاهش تنش زندگی کنند خارج است ،ترکیه بران است تا باتغییر دادن نام این گروه  ضمن حفظ انها وکارویژه شان امکان استمرار بقای خود درادلب را فراهم اورد .به باور برخی تحلیگران مبادرت ترکیه به خلق گروه جدیدی بنام "پاسداران دین"درادلب ومناطق شمالی سوریه با این هدف صورت میپذیرد.
 
کلام اخراینکه درشرایط موجود ودرسایه برگزاری اجلاس امروزسوچی درروسیه انتظار میرود محور اصلی بحثها برمساله ادلب تمرکز باشد وبدیهی است چنانچه این مذاکرات به نتیجه مورد رضایت دولت سوریه نیانجامد انگاه بتوان به ضرس قاطع مقصد بعدی ارتش سوریه را ادلب ومناطق شمالی این کشور قلمداد کرد بدیهی است اولین ناراضی این میدان جدیدترکیه خواهد بود.
 
مرجع : العالم
نام شما
آدرس ايميل شما