تاریخ انتشار۱ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب : 54153
//معرفی کتاب//

"همبستگي مذاهب اسلامي"

کتاب"همبستگي مذاهب اسلامي" گزيده‌اي از مقالات بيست تن از رجال تقريب است که دکتر "عبدالکریم بی آزار شیرازی"رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی آن را زير نظر بنيانگذار مرکز دارالتقريب قاهره، محمّدتقي قمي، از مجلة رسالة الإسلام ترجمه کرده و با دقت فراوان با متن اصلي تطبيق داده است.
"همبستگي مذاهب اسلامي"
خبرگزاری تقریب(تنا):
کتاب شامل مقدمه،عناوین«دعوت تقريب»و«تاريخچه تقريب»، شش بخش و نيز ضمائمي است.

بخش نخست، «دعوت کنندگان به تقريب و مصلحين بزرگ اسلامي»، حاوي مقاله‌اي با عنوان «مرداني پايدار در عهد با پروردگار» است.

در بخش دوم، «هدف تقريب»، حاوي شش مقاله است که «نقطه گذاري روي حروف»؛ «وحدت مسلمين و شکوه فرهنگ اسلامي»؛ «اساسنامة جمعيت تقريب بين مذاهب اسلامي» از شمار آنها است.

بخش سوم کتاب، «راه تقريب و همبستگي»، پانزده مقاله را در برگرفته است که عناوين برخي از آنها از اين قرار است: «سعي قديم در راه وحدت مذاهب اسلامي»؛ «کاخ اصلاح را بر پاية دانش بنا کنيد»؛ «مدرسه در کنار مسجد بايد که بود شعار ما»؛ «شخصيت پيامبر(ص) و ساختار جامعة اسلامي در پرتو عوامل معنوي»؛ «رمضان رمز تأليف قلوب و تقريب ملتها» و . . . .

بخش چهارم، «همبستگي در مسائل اختلافي بين شيعه و سني» نيز چندين مقاله را به خود اختصاص داده است که برخي از آنها عبارت‌اند از: «ضروري‌هاي دين و مذهب از نظر شيعة امامي»؛ «علي ابن ابيطالب(ع) و تقريب بين‌المذاهب»؛ «نخستين اختلاف ميان مسلمانان»؛ «گفته ها و انديشه ها و نظرية برادران ما دربارة اهل بيت(ع)»؛ «ويژگي ها و خصائص امام علي(ع)» و «غلات از نظر شيعة اماميه و نظرية شيعه دربارة اصحاب».

بخش پنجم کتاب به معرفي و بررسي اقدامات دارالتقريب اختصاص دارد که تلاش اين مرکز در فتح باب اجتهاد و جواز پيروي از ساير فرق معتبر اسلامي، ايجاد همبستگي بين رؤساي شيعه و سني، مشارکت و همکاري با کنگره هاي اسلامي در راه همبستگي و معرفي شيعه و انتشارات دارالتقريب از جمله اقدامات معرفي شده است.

بخش پاياني کتاب نيز به تأثيرات ديدگاه ها و اقدامات الأزهر مصر در تقريب مذاهب پرداخته است.

http://www.taghribnews.com/vdchxznm.23nkmdftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما