>> تأکید بر لزوم تحقق عینی مدیریت اسلامی در مجموعه آستان قدس | خبرگزاری تقریب (TNA)