>> اشرف غنی: تامین صلح پایدار در افغانستان مستلزم اجماع قوی منطقه‌ای است | خبرگزاری تقریب (TNA)