تاریخ انتشار۲۳ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب : 45642

مجوز انتشار۳۳ نشريه صادر شد

در جلسه مورخ ۲۲/۱/۹۰ هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار ۱ هفته‌نامه، ۱۰ ماهنامه ، ۱ دو ماهنامه ، ۱۹ فصلنامه و ۲ دو فصلنامه موافقت شد.
مجوز انتشار۳۳ نشريه صادر شد
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در اين جلسه با انتشار هفته نامه «نقش جهان» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي محمدرضا كريمي كندزي»، ماهنامه «مطب» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي نيما شريفيان»، ماهنامه «پزشكي فردا» به صاحب امتيازي «جامعه پزشكي ايران فردا» و مديرمسئولي «آقاي رامين قديمي»، ماهنامه «سلامت قلب» به صاحب امتيازي «شركت مهرگان فردا» و مديرمسئولي «آقاي حبيب‌اله شهروزي»، ماهنامه «حريم» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي حسن اختري»، ماهنامه «دانستنيهاي پزشكي» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي مصطفي نيكزاده»، ماهنامه «طب و اقتصاد» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي عليرضا پيمان»، ماهنامه «ستون آزاد» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي محمد نخعي راد»، ماهنامه «جريان» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي كرم رضا پيريايي»، ماهنامه «آشپزخانه ملل» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي حميدرضا رنجبر»، ماهنامه «پيام بهار انديشه» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي علي اكبر مسافري»، دو ماهنامه «علوم شيلاتي و اقيانوس شناسي» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي حسين عمادي»، فصلنامه «گلچين» به صاحب امتيازي «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي» و مديرمسئولي «آقاي سيدمحمدجواد وزيري فرد»، فصلنامه «نوعروس» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي محمدرضا بامداديان»، فصلنامه «DIALOG» به صاحب امتيازي «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي» و مديرمسئولي «آقاي سيدمحمدجواد وزيري فرد»، فصلنامه «روانشناسي در كار و زندگي» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي «آقاي احمدرضا فتوت» ، فصلنامه «فناوري ساخت و توليد پيشرفته» به صاحب امتيازي «انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران» و مديرمسئولي «آقاي جواد اكبري»، فصلنامه «شهر و جامعه» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقات تهران» و مديرمسئولي «آقاي مهرداد نوربخش»، فصلنامه «فيزيك» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال» و مديرمسئولي «آقاي حسن فرخ پيام»، فصلنامه «پژوهشنامه اقتصاد و كسب و كار» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران جنوب» و مديرمسئولي «آقاي علي دهقاني»، فصلنامه «علوم و تحقيقات هوافضا» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات» و مديرمسئولي «آقاي حسين شاهوردي»، فصلنامه «مطالعات رفتاري در مديريت» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال» و مديرمسئولي «آقاي احمد يعقوب نژاد»، فصلنامه «شهر و معماري بومي» به صاحب امتيازي «دانشگاه يزد ـ دانشكده هنر و معماري» و مديرمسئولي «آقاي كاظم مندگاري»، فصلنامه «تحقيقات آفات گياهي» به صاحب امتيازي «دانشگاه گيلان» و مديرمسئولي «آقاي رضا حسيني»، فصلنامه «پژوهشهاي زبان و ادبيات عرب» به صاحب امتيازي «دانشگاه رازي» و مديرمسئولي «آقاي تورج زيني وند»، فصلنامه « معماري و شهرسازي تربيت مدرس» به صاحب امتيازي «دانشگاه تربيت مدرس» و مديرمسئولي «آقاي مجتبي انصاري»، فصلنامه «تحقيقات علوم اجتماعي» به صاحب امتيازي «جهاد دانشگاهي» و مديرمسئولي «آقاي علي فروغي»، فصلنامه «تحقيقات غلات» به صاحب امتيازي «دانشگاه گيلان» و مديرمسئولي «آقاي علي اعلمي»، فصلنامه «روان پويش» به صاحب امتيازي «دانشگاه محقق اردبيلي» و مديرمسئولي «آقاي محمد نريماني»، فصلنامه «اسلام و پژوهشهاي مديريتي» به صاحب امتيازي «مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)» و مديرمسئولي «آقاي محمدتقي نوروزي»، فصلنامه «پيام رسانه» به صاحب امتيازي «دانشكده خبر» و مديرمسئولي «آقاي جواد وندنوروز»، دوفصلنامه «پژوهشنامه اديان» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي ـ دانشكده الهيات و فلسفه ـ واحد علوم و تحقيقات» و مديرمسئولي «خانم طاهره حاج ابراهيمي»، دو فصلنامه «زمين پژوهش» به صاحب امتيازي «دانشگاه پيام نور» و مديرمسئولي «آقاي سيدجواد مقدسي» موافقت شد.


http://www.taghribnews.com/vdcauiny.49nmy15kk4.html
مرجع : دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات
نام شما
آدرس ايميل شما