تاریخ انتشار۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۸
کد مطلب : 374000

شیطان بزرگ برای شیوع فرهنگ مادی از هر حربه‌ای بهره می‌جوید

نماد و نمود شیطان و منیت در عصر خسران انسان‌ها؛ آمریکای سلطه گر با رویکرد طبیعی و حیوانی است. شیطان بزرگ برای شیوع فرهنگ مادی از هر حربه ای بهره می جوید.
شیطان بزرگ برای شیوع فرهنگ مادی از هر حربه‌ای بهره می‌جوید
به گزارش خبرگزاری تقریب، حسین‏علی رمضانی، مدرس دانشگاه و عضو شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی در یادداشتی با عنوان سیزده آبان لبیکی دوباره به "هَل مِن ناصِر یَنصُرُنی" ولی زمان به بررسی اهمیت ۱۳ آبان و وحدت بر پایه آن می پردازد.

در عصری هستیم که انسان در خسران به سر می برد. خسرانی که از منیت و زیاده خواهی های بی حد و حصر برآمده است. نتیجه خودخواهی چیزی جزء تعرض، تعدی و تجاوز به حقوق اولیه انسانهای دیگر نخواهد بود. انسان هایی که افسار وجودی و خواسته ها و امیالشان را در اختیار نفس متکثر و زیاده خواه قرار داده اند؛ لاجرم محکوم به ظلم بر خود و دیگران خواهند بود. انسانهای عصر حاضر که از ثقل عدالت رها شده و در مدار آشوب زده خواسته های نفسانی آن به آن، سرگردان هستند از وحدت فطری به کثرت طبیعی مایل شده اند. منفعت طلبی اصل اساسی تمام معادلات بشری خواهد بود.

نسبت سنجی ها نه بر اساس قانون، عدالت، حق، تکلیف و یا شرع؛ که بر اساس منیت و نفسانیت ها شکل می گیرد. جریان حرکت انسانها در عصر حاضر خلاف حکمت خلقت و فطرت و بر پایه خرد خودبنیاد طبیعت و غریزه که برآمده از بُعد کالبدی و حیوانی انسانها است، تغییر جهتی تا بی نهایت دارد. بازگشت انسان جز با رجوع به لوح سفید و پاک وجودی خویشتن خویش و قرار گرفتن در مسیر ایمان و عمل صالح، امکان پذیر نخواهد بود. برتری طبیعت بر فطرت نتیجه ای جز درندگی ندارد. ظهور و بروز این دد منشی سنتی دیرینه در بعد نفسانی از غرور شیطان در داشتن نار مسموم نسبت به دارایی آدم، آغاز شده و تا قیامت ادامه خواهد داشت.

نماد و نمود شیطان و منیت در عصر خسران انسان‌ها؛ آمریکای سلطه گر با رویکرد طبیعی و حیوانی است. شیطان بزرگ برای شیوع فرهنگ مادی از هر حربه ای بهره می جوید. حربه های این شیطان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، زیستی و حتی علمی؛ چه به صورت مجزا و چه به صورت ترکیبی و هوشمند علیه هر کشوری که "با او نباشد" به کار گرفته می شود. او خود را قدرت بلامنازع و برتر در نظام بین الملل تعریف می کند و در برابر این برتری جویی هیچ کشوری را یارای تقابل با آن نیست، مگر کشوری که داعیه دار حکومت و نظامی است که خلاف نگاه مادی و حیوانی او عمل کند. ایران؛ که اکنون در شرف جشن چهل سالگی انقلاب پرشکوه اسلامی قرار دارد در برابر جریان غالب لیبرالیسم و اباحه گری با شعار رعایت "حدود الهی" قد عَلَم کرده و حکومت و نظامی را با محوریت ولایت فقیه تشکیل داده است. فرهنگ اسلام از لایه باوری، ارزشی، هنجاری، ساختاری، قوانین گرفته تا سبک و سیاق زندگی کاملاً در مقابل و رو در روی غرب قرار دارد.

انقلاب امری زنده و پویا تا زمان ظهور بقیه الله الاعظم خواهد بود. زمینه سازی ظهور جز در سایه سار انقلابی گری حاصل نمی شود. انقلابی گری را با هیچ محافظه کاری و مصلحت اندیشی سنخیتی نیست. دشمن قسم خورده با اغواگری دائمی، سوار بر آسیب نفسانیت مسئولین، ارگان نظام را که باید تحت لوای وحدت ولایت شکلی متحد به خود می گرفت، متکثر کرده و راهبری واحد هسته عقلانیت ولایت را با راه اندازی جریان های هوس آلود موازی به کثرت تصمیم گیری رسانده است.

شیطان بزرگ برای رسیدن به هدف خود بر اصل "اختلاف" نظر داشته و در مقابل هرگونه وحدت می ایستد. با ایجاد جریان نفسانی منیت و سهم خواهی اجزای سیستم به دنبال تجزیه کردن آنها بر آمده و اجزا را نه در تعامل با یکدیگر که در تقابل هم قرار می دهد. چند صدایی و دو قطبی شدن نتیجه این فرآیند خواهد بود و با ظهور جریانات موازی باید منتظر تکثیر قدرت در سطح به جای تمرکز در ارتفاع و عمق بود. کند شدن جریان انقلاب برآیند تشتت آرا و عدم هم راستایی انرژی اجزای سیستمی، بجای تراکمی که انفجار عظیمی را ایجاد کند، موجب خودخوری سیستمی و از بین بردن توان درونی خواهد شد. تدبیر داهیانه امام خامنه ای(مدظله العالی) با نگاه به توان درون و قدرت درون زا نشان از عاقبت اندیشی و آینده پیش رو دارد، حال چه می شود برخی از این آقایان را که باید "دَم کد خدا را ببینند" و همه امور نظام را به آمریکا و نظر شیطان بزرگ گره زنند و در نگاه به بیرون تعریف نمایند، سؤال بزرگی پیشِ روی خیلی از متفکرین انقلابی نظام است.

شیطان هیچ گاه قابل اطمینان نیست. او برای بقاء و دوام خود نیاز به جهل عوام و پرده دری خواص دارد. عوام با حماقت و بلاهت خود و خواص با اشراف بر علمِ بازی قدرت قادر خواهند بود شیطان را در این مسیر یاری رسانده و کمر نظام را بشکنند. ابلهان برای کسب ثروت و رفاه و خواص برای کسب قدرت بیشتر در مقابل جریان انقلاب اسلامی قرار گرفته و آن را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و موجب دگردیسی در ماهیت آن می شوند. قاعده ای کلی در ایناج شکل می گیرد و می توان در قالب جملات شرطیه آورد: "اگر ابلهان در برابر فشار اقتصادی قرار گیرند؛ آنگاه از اصول و ارزش های نظام عقب نشینی کرده و اگر هتاکان قدرتشان به خطر افتد؛ آنگاه اصول و ارزش را فدای مقام و منصب خود می کنند."

در این برهه ولی امر لب باز می کند و با دردی جانکاه فریاد "أین عمار" سر می دهد، قلیل دیانون در مسیر حق و ولایت گام بر می دارند و در نصرت دین خدا از جان و مال و ... خود می گذرند، اما این سنت الهی است که حق ماندگار و باطل رفتنی است.

شیطان بزرگ پس از پیروزی انقلاب دست به هر کار و دسیسه ای می زند. او برای تغییر رفتار نظام از هر راهبردی بهره می جوید. راهبردهایی از جنس تفرقه، بحران، حذف فیزیکی، ترور شخصیت، جنگ، فرسایش، دگردیسی، تحریم، نفوذ، نفاق، شکاف و ... در ابعاد و حوزه های مختلف که به مرور می تواند رویکرد انقلابی سیستم را از درون تغییر داده و ضمن جابجایی ارزشها موجب شیوع بیماری تساهل و تسامح در برخورد با شیطان و شیطنت هایش شود. فشار بیرونی در سیستمی که دارای انسجام نباشد، منتج به شکاف و شکست دورنی خواهد شد. ایجاد شکاف همان هدف غایی آمریکا و یارانش در درون نظام می باشد.

در ایامی به سر می بریم که یادآور رخدادی با عنوان "انقلاب دوم" در تقابل با شیطان بزرگ است. زمانی که آحاد و خواص جامعه هم­راستا و با بصیرت در مقابل لانه جاسوسی سنگر گرفته و لجمن خود را دیوارهای این مکان شیطانی قرار داده بودند و خط حدی که با تصرف آن می توانست نعره شیطان را بلند کند و در نهایت لانه دسیسه گری شیطان به تصرف مردم انقلابی در می آید و این عمل موجب شاد شدن دل ولی زمان می شود. لانه عنکبوت که سست ترین لانه هاست باید از بلاد و ام القرای اسلام جمع شود.

رخدادی که در سیزده آبان سال ۱۳۵۸ رقم خورد، حامل پیامی برای آمریکا و ایادیش در منطقه و جهان بوده و هست که "این انقلاب و نظام با هیچ سامانه ای که رویکرد سلطه جویانه دارد همراه نمی شود". سنت حسنه راهپیمایی ۱۳ آبان مبین پویایی و استمرار شعار "استکبارستیزی" در جان و خاطر این مردم همیشه در صحنه و انقلابی است. حضوری پُرشور که اعلام برائت از شیطان بزرگ را سر داده و با رجوع به یکدیگر، وحدت درونی و"شکست ناپذیری" را با مشت گره کرده به رخ دشمنان این انقلاب و نظام نشان خواهند داد.

سیزده آبان لبیکی دوباره به ولی زمان است تا دیگر فریاد "أین عمار" سر ندهد و دلگرمی دادن امام خامنه ای عزیز است که هر یک از ما عمار تو هستیم و این شعار بیان از آن دارد که مسئولین ما هم باید به دنبال وحدت در سایه سار ولایت باشند و هر یک پاسخ گوی آن جایگاه بوده و نسبت به اخذ تصمیم صحیح با نگاه به توان درون عمل نمایند. خطوط اصلی و جهت عمل توسط ولی امر مسلمین مشخص می شود و این وظیفه و تکلیف تک تک مسئولین و آحاد جامعه است که نقش خود را در آن جایگاه به خوبی ایفا نمایند. مردم شریف کشورمان در یوم الله سیزده آبان برای نشان دادن میزان آستانه تحمل خود در برابر فشارهای ناشی از تحریم ها با توکل بر حضرت حق و توسل بر ائمه اطهار (ع) با سرلوحه قرار دادن شعار "هیهات منا الذله" به صحنه خواهند آمد و مشت محکمی بر دهان رییس جمهور دیوانه آمریکا خواهند زد.  انشاالله تعالی
مرجع : مهر
نام شما
آدرس ايميل شما