در قالب یک کتاب چاپ شد؛

روایتی آلمانی از زندگی پرجنب و جوش ابن‌سینا

18 مهر 1397 ساعت 17:02

یک نویسنده آلمانی به تازگی کتابی را درباره «زندگی پرجنب و جوش ابن سینا» به رشته تحریر درآورده است.


به گزارش خبرگزاری تقریب، کمتر اندیشمند غیرمسیحی در زمان قرون وسطا وجود دارد که مانند ابن‌سینا، دانشمند مسلمان ایرانی بر جریان روشنفکری غرب تاثیر گذاشته باشد.

وی پیرو فلسفه ارسطو بود و آثارش باعث ارتباط دوباره غرب با این فیلسوف شد. کتاب معروف ابن سینا «شفا» که دائره المعارفی به زبان عربی است، تأثیر زیادی بر آلبرت کبیر و توماس آکویناس داشت.

به تازگی در آلمان، گوتهارد اشترومایر (Gotthard Strohmaier) نویسنده آلمانی کتابی را به همین زبان منتشر کرده که در آن «زندگی پرجنب و جوش ابن سینا» توصیف شده است.

اشترومایر در کتاب ۱۸۴ صفحه‌ای «ابن‌سینا» مقدمه‌ای درباره تحقیقات علمی او ارائه می‌دهد و اهمیت آثار این اندیشمند مسلمان را در غرب مشخص می‌کند.
در قالب یک کتاب چاپ شد؛
روایتی آلمانی از زندگی پرجنب و جوش ابن‌سینا
روایتی آلمانی از زندگی پرجنب و جوش ابن‌سینا

یک نویسنده آلمانی به تازگی کتابی را درباره «زندگی پرجنب و جوش ابن سینا» به رشته تحریر درآورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر اندیشمند غیرمسیحی در زمان قرون وسطا وجود دارد که مانند ابن‌سینا، دانشمند مسلمان ایرانی بر جریان روشنفکری غرب تاثیر گذاشته باشد.

وی پیرو فلسفه ارسطو بود و آثارش باعث ارتباط دوباره غرب با این فیلسوف شد. کتاب معروف ابن سینا «شفا» که دائره المعارفی به زبان عربی است، تأثیر زیادی بر آلبرت کبیر و توماس آکویناس داشت.

به تازگی در آلمان، گوتهارد اشترومایر (Gotthard Strohmaier) نویسنده آلمانی کتابی را به همین زبان منتشر کرده که در آن «زندگی پرجنب و جوش ابن سینا» توصیف شده است.

اشترومایر در کتاب ۱۸۴ صفحه‌ای «ابن‌سینا» مقدمه‌ای درباره تحقیقات علمی او ارائه می‌دهد و اهمیت آثار این اندیشمند مسلمان را در غرب مشخص می‌کند.


کد مطلب: 367193

آدرس مطلب: http://www.taghribnews.com/fa/news/367193/روایتی-آلمانی-زندگی-پرجنب-جوش-ابن-سینا

خبرگزاری تقریب (TNA)
  http://www.taghribnews.com