تاریخ انتشار۲ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۹:۲۳
کد مطلب : 34669
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر کرد:

حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی

به قلم علی فضلی
غنای فلسفی به غنای زبان فلسفی می انجامد و غنای زبانی در آینه اصطلاحات انعکاس می یابد. هر اصطلاحی بن مایه ویژه ای دارد که از یک سو گستره مبانی برهانی را باز می گوید و از سوی دیگر دقایق مساله یا مسائلی را وا می گشاید.
حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی
خبرگزاری تقریب (تنا):

حیثیت تقییدی در حکمت متعالی از اینگونه اصطلاحات است که دارای مولفه های ظریفی است و تبیین دقیق برخی از کلیدی ترین مسائل فلسفی به آن بسته است؛ مانند تعریف مجاز فلسفی و تبیین نحوه وجود خارجی صفات ذاتی واجب الوجود، معقولات ثانی فلسفی، ماهیات و شئون ... . 

کتاب حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی در سه بخش توسط علی فضلی به رشته تحریری در آمده است: 

- در بخش اول نویسنده به بیان مفاهیم بالذات و بالعرض پرداخته است. سپس به ارائه معانی مختلف بالذات در مسائل مختلف فلسفه اسلامی مبادرت ورزیده و در نهایت پیشینه تاریخی استفاده از اصطلاح حیثیت تقییدی را مورد بررسی قرار داده است.

- در بخش دوم کتاب قید تقییدی و نسبت آن با مقید مورد بررسی و تحلیل واقع شده و در ادامه نویسنده به معرفی و توضیح انواع حیثیت تقییدی و مفاهیم مرتبط با هریک پرداخته است.

- در بخش سوم کتاب، علی فضلی به تبیین و توضیح حیثیت تعلیلی که پیشتر به هنگام ارائه پیشینه تاریخی اصل بحث از آن سخن گفته بود، می پردازد. در این بخش احکام حیثیت تعلیلی بیان گردیده، سپس دو تقسیم بندی حیثیت تعلیلی به عنوان واسطه در ثبوت، برای خوانندگان روشن و تبیین شده است. 

گفتنی است که کتاب " حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی " توسط محقق ارجمند علی فضلی به قلم نگارش در آمده و پاییز سال جاری توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در شمارگان ۲ هزار جلد به زیور طبع آراسته شده است.
نام شما
آدرس ايميل شما