تاریخ انتشار۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰:۵۳
کد مطلب : 335454

​معرفی مقاله «بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی (ع)»

نگاه امام علی (ع) به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و اشاره حضرت به مواردی نظیر نیاز درونی و اجتماعی، تحققی یابی بخش عمد ه ای از آموزه های دینی و سعادتی یابی جامعه اسلامی به واسطه آن، جایگاه و اهمیت ویژه مقوله وحدت را در نگاه ایشان نمایان می سازد. روح وحدت آمیز تعالیم الهی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن، عزت آفرینی، برکت آوری، وجود دشمنی ها و غیره از جمله مواردی است که امام علی (ع) در تشریح فلسفه و چرایی ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است. مقالۀ «بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی (ع)» با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام (ع) می پردازد.
​معرفی مقاله «بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی (ع)»
نگاه امام علی (ع) به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و اشاره حضرت به مواردی نظیر نیاز درونی و اجتماعی، تحققی یابی بخش عمد ه ای از آموزه های دینی و سعادتی یابی جامعه اسلامی به واسطه آن، جایگاه و اهمیت ویژه مقوله وحدت را در نگاه ایشان نمایان می سازد. روح وحدت آمیز تعالیم الهی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن، عزت آفرینی، برکت آوری، وجود دشمنی ها و غیره از جمله مواردی است که امام علی  (ع) در تشریح فلسفه و چرایی ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است. مقالۀ «بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی (ع)» با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام (ع) می پردازد.

نویسنده مقاله پس از بحث کوتاهی درباره پیشینه بحث، به مفهوم شناسی وحدت و اهمیت و ضرورت آن می پردازد، و سپس، چرایی محوریت ­یابی دیدگاه امام علی (ع) در بررسی اهمیت و جایگاه وحدت را مورد بررسی قرار می دهد. نویسنده معتقد است امام علی (ع) در تشریح و تبیین وحدت به عنوان یکی از اصول راهبردی تضمین کننده حیات امت اسلامی، به عوامل زیر اشاره دارد:
 
1. روح وحدت آمیز تعالیم الهی؛
2. نعمتی پر ارج و پر بها و ضرورت شکرگزاری آن؛
3. عزّت آفرینی؛
4. برکت آوری؛
5. وجود دشمنی ها.

نویسنده در بر این باور است که براساس گفتار و سیره امام علی(ع)، برای تحقق وحدت، باید به این موارد توجه داشت: الف) زوایای مختلف وجـودی آن (آثـار، مراتب، ابعاد، حدود و ...) مورد بررسی و بازشناسی دقیق قرار گیرد. ب) برای ایجاد میل و رغبت، آثار و برکات آن بیان گردد؛ ج) محوریت و اولویت اسلام و مسلمانی باشد، نه هر چیزی؛ د) همراه با عشق و علاقه قـلبی بـه آن دعوت گـردد، تا نهایت اثرگذاری حاصل شود.
 
مشخصات مقاله:
مشایخی پور، محمدعلی (1395)، بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی (ع)، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت)، سال دوازدهم، شماره 45، ص ص 21-47.

 
http://www.taghribnews.com/vdcbssbfarhbfap.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما