تاریخ انتشار۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴
کد مطلب : 309083

معرفی مقاله «اصول و شاخصه ­های کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»

محسن رضوانی در مقالۀ «اصول و شاخصه ­های کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)» معتقد است که که «بحران کارآمدی» مسأله ­ای است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدی قرار داده است. بر همین اساس، طرح و تبیین دیدگاه ­های اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی اسلام، می­ تواند راهکارهای مهم و اساسی را برای حل این معضل ارائه دهد. در این راستا، نویسنده به طرح اندیشه امام خمینی (ره) در خصوص کارآمدی پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدی دولت تحت عنوان کارآمدی اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، مدیرتی و سیاسی با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین کرده است.
معرفی مقاله «اصول و شاخصه ­های کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»
محسن رضوانی در مقالۀ «اصول و شاخصه ­های کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)» معتقد است که که «بحران کارآمدی» مسأله ­ای است که امروزه کشور ما را مورد تهدید جدی قرار داده است. بر همین اساس، طرح و تبیین دیدگاه ­های اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی اسلام، می­ تواند راهکارهای مهم و اساسی را برای حل این معضل ارائه دهد. در این راستا، نویسنده به طرح اندیشه امام خمینی (ره) در خصوص کارآمدی پرداخته و بیست شاخصه مهم کارآمدی دولت تحت عنوان کارآمدی اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، مدیرتی و سیاسی با استفاده از مجموعه صحیفه امام، ارائه و تبیین کرده است.

نویسنده در بخش ­هایی از مقاله به بررسی ارتباط میان جایگاه مردم و کارآمدی حکومت می ­پردازد و عباراتی از امام را در این زمینه می ­آورد. در شاخص هفدهم کارآمدی دولت از دیدگاه امام خمینی (ره) تحت عنوان «مشارکت مردم» گفته می­ شود که «رمز موفقیت و کارآمدی دولت، برخورداری از مشارکت و حمایت همه جانبه تمام اقشار مردم است و دولت به تنهایی هرگز قادر به انجام دادن همه وظایفش نیست».

اصول و شاخصه های کارآمدی دولت از دیدگاه امام خمینی (ره)

کارآمدی اخلاقی
1. فتح قلوب مردم
2. تزکیه دولتمردان

کارآمدی حقوقی
3. حاکمیت قانون

کارآمدی اقتصادی
4. اجرای برنامه اقتصادی اسلام
5. ریاضت اقتصادی مسؤولان
6. توجه به قشر کم درآمد
7. پرهیز از فشار بر مردم
8. دولت محدود
9. امنیت اقتصادی

کارآمدی مدیریتی
10. شایسته سالاری
11. وجدان کاری
12. رسیدگی سریع به امور مردم
13. اصلاح اداری
14. فساد زدایی
15. پرهیز از برخورد تکلیفی با مردم

کارآمدی سیاسی
16. وحدت دولت و ملت
17. مشارکت مردم
18. عدالت پروری
19. انتقاد پذیری
20. پرهیز از سیاست بازی های گروهی


مشخصات مقاله:
رضوانی، محسن، اصول و شاخصه های کارآمدی دولت در اندیشه امام خمینی قدس سره، علوم سیاسی-دانشگاه باقرالعلوم، پاییز 1381، شماره 19.
نام شما
آدرس ايميل شما