سوریه در خون و آتش و مذاکرات نمایشی نافرجام

18 ارديبهشت 1395 ساعت 10:40کد مطلب: 230569

آدرس مطلب: http://www.taghribnews.com/fa/news/230569/سوریه-خون-آتش-مذاکرات-نمایشی-نافرجام

خبرگزاری تقریب (TNA)
  http://www.taghribnews.com