فرزند شهید محمد الشرفی؛

واکنش پسر بچه یمنی از خبر شهادت پدرش

23 خرداد 1398 ساعت 12:13

جملات فرزند شهید محمد الشرفی به جنایتکاران سعودی بعد از بشهادت رساندن پدرشکد مطلب: 424651

آدرس مطلب: http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/424651/واکنش-پسر-بچه-یمنی-خبر-شهادت-پدرش

خبرگزاری تقریب (TNA)
  http://www.taghribnews.com