مستند سید جمال- قسمت اول

16 بهمن 1397 ساعت 9:57

زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی و فعالیت او در کشورهای مختلف


 سید جمال ‌الدّین اسدآبادی در همدان متولد شد ولی از او با عناوینی همچون جمال ‌الدین الافغانی و سید محمد بن صفدر الحسین نیز یاد می شود.

اما آنچه به واقع باید در مورد او گفت اینکه اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود و همچنین می توان از سید جمال با عنوان آغازگر نهضت بیداری اسلامی در سده ‌های اخیر نام برد.

او اولین اندیشمند مدرن و فعال اجتماعی است که نسبت به معضلات اجتماعی جوامع مسلمان و ضعف‌ های موجود در آن هشدار می داد و در مقابل قدرت های غربی اسلام گرایی را تبلیغ می کرد.

مستند «سید جمال» از مجموعه روزها مستندی گفت وگو محور درباره زندگی و مبارزات سید جمال الدین اسدآبادی است.

روایت فیلم از تولد سید جمال آغاز شده، در ادامه به فعالیت های اصلاحی او در کشورهای مختلف جهان می پردازد و با وفات او پایان می یابد.

http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000400/nf00400538-1.flv


کد مطلب: 400538

آدرس مطلب: http://www.taghribnews.com/fa/multimedia/400538/مستند-سید-جمال-قسمت-اول

خبرگزاری تقریب (TNA)
  http://www.taghribnews.com