تاریخ انتشار۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب : 479342
اندیشمند نیجریه ای در گفت و گو با تقریب:

سرمایه معنوی غرب با شیوع کرونا فرو ریخته است

اپیدمی کرونا نه تنها ادعای کشورهای بزرگ غربی مانند آمریکا در زمینه های مختلفی مانند بهداشت، پزشکی و دارویی را به چالش کشید که واقعیت های فرهنگی و تمدنی جوامع غرب را هم آشکار کرد.
سرمایه معنوی غرب با شیوع کرونا فرو ریخته است
بحران کرونا آزمون مهمی برای همه کشورهای جهان بود تا معلوم شود کشورهایی که در زمینه اجرای قانون و پیشرفت های پزشکی و قانونمداری ادعاهای زیادی داشتند، چه اندازه از واقعیات جامعه ادعایی خویش به دور هستند. دکتر نور محمد خالد، استاد دانشگاه نیجریه ای در گفت وگو با خبرگزاری تفریب می گوید: اپیدمی کرونا نه تنها ادعای کشورهای بزرگ غربی مانند آمریکا در زمینه های مختلفی مانند بهداشت، پزشکی و دارویی را به چالش کشید که واقعیت های فرهنگی و تمدنی جوامع غرب را هم آشکار کرد. واقعیاتی که به تزلزل جایگاه جهان غرب در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصای، اجتماعی منجر شد.

به گفته او بیماری کرونا و نحوه رویارویی مردم و غارت فروشگاهها و بروز ناامنی که  حتی به افزایش خرید اسلحه منجر شد، نشان داد که این جوامع به رغم ادعاهایی که در زمینه فرهنگی داشتند، با چه چالش هایی رو به رو هستند. یعنی کشورهایی که از منظر استانداردهای رفاهی در بالاترین جایگاه قرار داشتند در هنگام مواجهه با این بیماری به نزاع رودرور با یکدیگر پرداختند.

خالد با بیان اینکه کشورهای غربی در سالهای گذشته با کمک قدرت تبلیغات توانستند شرایط را برای استثمار منابع مالی و سیاسی سایر کشورها فراهم کنند، تصریح کرد: شکل گیری چنین فضایی به فروپاشی تصور انسان امروز از اعتبار معنوی غرب منجر شده است. او افزود: همه اینها نشان می دهد که تصور از جوامع غربی تا چه اندازه دور از واقعیت و بی اعتبار است و ابهت و سرمایه معنوی جوامع غربی فرو ریخته است.
 
http://www.taghribnews.com/vdcgty9txak9uw4.rpra.html
نام شما
آدرس ايميل شما