>> مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم(2) | خبرگزاری تقریب (TNA)