کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

23 بهمن1357- تصرف زندان اوین

23 بهمن 1397 ساعت 15:12

23 بهمن 1357 - مردم انقلابی، زندان اوین را تصرف و تعدادی از زندانیان را آزاد کردند.کد مطلب: 401887

آدرس مطلب :
http://www.taghribnews.com/fa/gallery/401887/1/23-بهمن1357-تصرف-زندان-اوین

خبرگزاری تقریب (TNA)
  http://www.taghribnews.com