تاریخ انتشار۲۴ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب : 359368

زندگی در روستاهای زابل

زابل - سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و دارای مرز گسترده با افغانستان و پاکستان است. در دو دهه اخیر خشکسالی، طوفان شن و بیکاری باعث فقر و تنگدستی در میان بسیاری از مناطق شده است. در این مناطق بیماریهای تنفسی و پوستی افزایش داشته و بسیاری از ساکنان به مهاجرت روی آورده اند.
نام شما
آدرس ايميل شما