تاریخ انتشار۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱
کد مطلب : 156060

تصاوير و نقشه های بقاع شمالي و غربی

 • آثار برجاي مانده از دوران روم باستان-عيحا

  آثار برجاي مانده از دوران روم باستان-عيحا

 • بقاياي دژ عنجر

  بقاياي دژ عنجر

 • بقاياي دژ قرون وسطايي-قب الياس

  بقاياي دژ قرون وسطايي-قب الياس

 • بقاياي دژ نيحا مربوط به دوران روم باستان

  بقاياي دژ نيحا مربوط به دوران روم باستان

 • بقاياي يك معبد در مجدل عنجر

  بقاياي يك معبد در مجدل عنجر

 • بقاياي يك معبد در مدوخا

  بقاياي يك معبد در مدوخا

 • بقاياي يك معبد در مناره

  بقاياي يك معبد در مناره

 • بقاياي يك معبد در نبي صفا

  بقاياي يك معبد در نبي صفا

 • بقاياي يك معبد در ينطا

  بقاياي يك معبد در ينطا

 • بقاياي يك معبد دوران روم باستان در نحله

  بقاياي يك معبد دوران روم باستان در نحله

 • بقاياي يك معبد رومي -دير العشاير

  بقاياي يك معبد رومي -دير العشاير

 • بقاياي يك معبد رومي-كفرقوق

  بقاياي يك معبد رومي-كفرقوق

 • بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان در بكا

  بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان در بكا

 • بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان -دكوه

  بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان -دكوه

 • بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان-خربه الكنيسه

  بقاياي يك معبد مربوط به دوران روم باستان-خربه الكنيسه

 • بقاياي دژ نيحا مربوط به دوران روم باستان

  بقاياي دژ نيحا مربوط به دوران روم باستان

 • پل جب جنين

  پل جب جنين

 • جبل حرمون

  جبل حرمون

 • راشيا الوادي

  راشيا الوادي

 • ستوني به يادگار مانده از دوران روم باستان واقع در بقاع شمالي

  ستوني به يادگار مانده از دوران روم باستان واقع در بقاع شمالي

 • صومعه اي در دل صخره-دير مار مارون

  صومعه اي در دل صخره-دير مار مارون

 • كليساي راس بعلبك با قدمت بيزانسي

  كليساي راس بعلبك با قدمت بيزانسي

 • معبد ژوپيتر

  معبد ژوپيتر

 • معبد ژوپيتر

  معبد ژوپيتر

 • معبدي به يادگار مانده از دوران روم باستان-تمنين الفوقا

  معبدي به يادگار مانده از دوران روم باستان-تمنين الفوقا

 • معبدي به يادگار مانده از دوران روم باستان-عين حرشه

  معبدي به يادگار مانده از دوران روم باستان-عين حرشه

 • معبدي به يادگار مانده از دوران روم باستان-قصر البنات

  معبدي به يادگار مانده از دوران روم باستان-قصر البنات

 • مقبره اي مربوط به قرن هشتم ميلادي-كامد اللوز

  مقبره اي مربوط به قرن هشتم ميلادي-كامد اللوز

 • مناره مسجد سرعين الفوقا

  مناره مسجد سرعين الفوقا

 • مناره مسجد كرك

  مناره مسجد كرك

 • نقشه بقاع شمالي

  نقشه بقاع شمالي

 • نقشه بقاع غربي

  نقشه بقاع غربي

 • نمايي از زحله-عروس بقاع

  نمايي از زحله-عروس بقاع

 • نمايي از كفر زبد

  نمايي از كفر زبد

نام شما
آدرس ايميل شما