تاریخ انتشار۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱
کد مطلب : 156051

تصاوير و نقشه های لبنان جنوبي

 • بازار قديمي صيدا

  بازار قديمي صيدا

 • برج و ناقووس گاه كليساي صيدا

  برج و ناقووس گاه كليساي صيدا

 • بقاياي معبد اشمون -صيدا

  بقاياي معبد اشمون -صيدا

 • پيكره هاي كنده شده بر سينه صخره مربوط به دوران -قانا

  پيكره هاي كنده شده بر سينه صخره مربوط به دوران -قانا

 • خياباني به يادگار مانده از دوران روم باستان-صور

  خياباني به يادگار مانده از دوران روم باستان-صور

 • شيشه گري -صيدا

  شيشه گري -صيدا

 • طاق نصرت و ورودي اصلي -صيدا

  طاق نصرت و ورودي اصلي -صيدا

 • غارهاي عدلون-صيدا

  غارهاي عدلون-صيدا

 • قلعه تبنين بازمانده از دوران صليبي

  قلعه تبنين بازمانده از دوران صليبي

 • قلعه دوبيه واقع در شقرا بازمانده از دوران صليبي

  قلعه دوبيه واقع در شقرا بازمانده از دوران صليبي

 • كاخ سلاطين آل شهاب

  كاخ سلاطين آل شهاب

 • كرسي الملك -طيري

  كرسي الملك -طيري

 • كنده كاريهاي روي سنگ مربوط به دوران بيزانس-صور

  كنده كاريهاي روي سنگ مربوط به دوران بيزانس-صور

 • گنبد و مناره مسجد جامع العمري- صيدا

  گنبد و مناره مسجد جامع العمري- صيدا

 • محراب و رواق و پنجره و قنديل مسجد جامع العمري

  محراب و رواق و پنجره و قنديل مسجد جامع العمري

 • مقابر بازمانده از دوران روم باستان-صور

  مقابر بازمانده از دوران روم باستان-صور

 • منطقه بنت جبيل

  منطقه بنت جبيل

 • منطقه جزين و جبل الريحان

  منطقه جزين و جبل الريحان

 • منطقه صور

  منطقه صور

 • منطقه مرجعيون و حاصبيا

  منطقه مرجعيون و حاصبيا

 • منطقه نبطيه

  منطقه نبطيه

 • منظره عمومي صيدا

  منظره عمومي صيدا

 • نقشه مناطق جنوبي

  نقشه مناطق جنوبي

 • نقشه مناطق جنوبي-2

  نقشه مناطق جنوبي-2

 • نقشه مناطق لبنان جنوبي

  نقشه مناطق لبنان جنوبي

 • نقشه منطقه بنت جبيل

  نقشه منطقه بنت جبيل

 • نقشه منطقه جزين و جبل الريحان

  نقشه منطقه جزين و جبل الريحان

 • نقشه منطقه صور

  نقشه منطقه صور

 • نقشه منطقه مرجعيون و حاصبيا

  نقشه منطقه مرجعيون و حاصبيا

 • نقشه نبطيه

  نقشه نبطيه

 • نماي خارجي و يكي از رواقهاي قصر سرحال

  نماي خارجي و يكي از رواقهاي قصر سرحال

 • نماي داخلي قصر سرحال-جزين

  نماي داخلي قصر سرحال-جزين

 • نمايي از پل مختوم به دژ صيدا و مسجد برج شمالي

  نمايي از پل مختوم به دژ صيدا و مسجد برج شمالي

 • ورودي دژ صيدا از سمت دريا

  ورودي دژ صيدا از سمت دريا

 • ورودي مسجد جامع العمري

  ورودي مسجد جامع العمري

 • هنر و تمدن و صنعت در صيدا و زهراني

  هنر و تمدن و صنعت در صيدا و زهراني

نام شما
آدرس ايميل شما