رئیس دانشگاه مذاهب:

راهپیمایی اربعین؛ تجلی وحدت اسلامی و ارتباطات میان فرهنگی است

اجتماع بزرگ اربعین حسینی نشان می دهد یاد حسین صدرنشین محفل دلها است و افکار عمومى بیش از هر حادثه مهم دیگرى تحت تاثیر حادثه کربلا است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۲
کد مطلب: 373065
 
راهپیمایی اربعین؛ تجلی وحدت اسلامی و ارتباطات میان فرهنگی است
چهل روز متوالى  از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم سالانه و رسمى اعلام انزجار از ظالمان تاریخ است و در این اعتراض عمومى، حسین سمبل شجاعت، پایمردى و آزادگى و یزید نماینده و مظهر جور و فجور است.

لذا اجتماع بزرگ اربعین حسینی نشان می دهد یاد حسین صدرنشین محفل دلها است و افکار عمومى بیش از هر حادثه مهم دیگرى تحت تاثیر حادثه کربلا است ، این چهل روز فرصت مناسبى است تا مردم، عشق به حسین و کینه و تنفر از قاتلان او را در دل خود بپرورانند و این کینه مقدس را با پوست و گوشت خود و فرزندانشان در آمیزند و عظمت گرمى حماسه عاشورا را به هر عصر و نسلى برسانند و شور عاشورا را هر سال تازه تر از سال گذشته بر پا کنند تا کلاس درس عاشورا هر سال با شکوهتر از سال پیش ‍ دائر گردد.

راهپیمایی اربعین حسینی، تجلی وحدت و همدلی امت اسلامی
بی شک راهپیمایی عظیم اربعین به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی در تحقق وحدت اسلامی است که بازتولید کنگرۀ عظیم حج ابراهیمی در مقیاسی متفاوت و با محوریت گفتمان شیعی در راستای خوداگاهی دینی، ترسیم دقیق زندگی در ساحت امت واحده  را رقم می زند؛ از این رو اربعین  اشتراکات اعتقادی، ارزشی و آرمانی در ساحت حیات مؤمنانه را به اوج می رساند و جذب حدأکثری در ارتباطات میان فرهنگی تشیع با سایر مومنان از بلاد مختلف اسلامی و حتی جذب اقشار مختلف ممالک غیر اسلامی را به همراه دارد و  روح جمع گرایی و نفی اومانیسم و فرد گرایی را ارتقاء می بخشد.

اربعین؛ نماد صلح طلبی امت اسلامی
گفتنی است خروش میلیونی شیعیان، و حتی برادران اهل سنت و حضور آزادی خواهان و ظلم ستیزان از دیگر ادیان توحیدی در راهپیمایی اربعین حسینی حاکی از این مسألۀ مهم و کلیدی است که امام حسین (علیه السلام) نه برای جنگ طلبی،بلکه برای تحقق اهدافی همچون عدالت وصلح جویی قیام کرده است، لذا راهپیمایی عظیم اربعین، ترسیم بخشی به واقعه ای تاریخی است که آینده شناسی جهانی را با مولفۀ صلح طلبی و قیام علیه ظلم را به منصۀ ظهور می رساند که به نوبۀ خود می تواند به عنوان منشور وحدت میان مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
البته صلح طلبی نه به معنی تسلیم در برابر ارزش های جاهلانه بلکه به معنی ایستادگی در برابر هنجارشکنی های جاهلی است،لذا حمایت از ارزش های انسانی، صلح طلبی و اتحاد جوامع اسلامی مهمترین پیام راهپیمایی اربعین حسینی است که زمینه ساز صلح جهانی است.

شکست راهبرد اسلام هراسی؛ ارمغان راهپیمایی اربعین حسینی
بی جهت نیست که  آمریکا و متحدانش به ویژه رژیم آل سعود و گروه های تکفیری هم چون داعش با اجتماع عظیم اربعین حسینی به علت وجود عناصر وحدت بخش  در گفتمان معنایی آن ابراز مخالفت می کنند، زیرا قدرت های استکبار ی از یک سو نه با صلح، بلکه با جنگ مدعی تکامل بشری اند، حال آنکه حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) نه باجنگ طلبی، بلکه در راستای روشنگری از تباهی و فساد حکومت استبدادی زید،حتی خانوادۀ خود را به کربلا برد تا اینگونه پیام صلح طلبی و اصلاح طلبی را در امت اسلامی آشکار سازد.

از این جهت  رویکرد رسانه های معاند اسلام بر محور اختلاف افکنی میان مسلمانان  باز تعریف شده است ؛ بدین نحو که علاوه بر بایکوت خبری این راهپیمایی عظی ، با اتخاذ مواضع  ضد اسلامی و تفرقه افکنانه، بار دیگر رسوایی روز افزون خود، در  اسلام ستیزی  و حتی مخالفت با ارزش های انسانی را برای همگان آشکار می سازند.

اخیرا مشاهده می شود، بنگاه های سخن پراکنی با راهبرد نخ نمای «تفرقه بینداز و حکومت کن» به عنوان مهمترین سیاست شیطان، در راستای نفی آثار و برکات اربعین در مؤلفه های میان فرهنگی،حرکت کرده و با برجسته سازی مقوله ای صوری به نام مرزهای جغرافیایی و دیگر مباحث از این دست، در پی القای جنگ فرقه ای و قومی حرکت می کنند.

لذا می بینیم رسانه های غربی  از عشق و علاقۀ جوانان ملل اسلامی برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی اظهار تعجب می کند و با غفلت عامدانه از مشترکات بی نظیر مذهبی، اجتماعی فرهنگی و تمدنی میان جوامع اسلامی، کم رنگ شدن مرزها میان کشورهای اسلامی و تقویت تعاملات و مناسبات آن جوامع  را امری عجیب می پندارند.

این توطئه دولت های غربی در حالی است که جوامع غربی خود برای تقویت تعاملات منطقه ای در راستای برداشته شدن مرزهای جغرافیایی حرکت کرده و حمایت از امنیت، اقتصاد و فرهنگ جوامع غربی، به عنوان اصول ذاتی کشورهای اتحادیه اروپا مورد تأکید دولت های اروپایی قرار گرفته است.

لیکن  بر خلاف خیال باطل  رسانه های معاند غربی در اسلام هراسی، ظرفیت اربعین در راستای تقویت  بیداری اسلامی و استکبار ستیزی به  تبعیت از گفتمان انقلاب اسلامی عمل خواهد کرد؛ به ویژه آنکه ماهیت پلیدی دولت های استکباری هم چون آمریکا، انگلیس و دیگر متحدان کاخ سفید برای مردم منطقه در بحرین، یمن، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی آشکار شده است.

شکوه ارتباطات میان فرهنگی در سایۀ اربعین حسینی
از منظر همۀ اندیشمندان و فرهیختگان جهان، تعاملات میان فرهنگی جوامع بشری از جمله شاخصه های حقیقی جهانی شدن و جهانی سازی به معنای واقعی است؛  از این رو ارتقای هم گرایی فراملیتی و فرادینی در میان آحاد مردم  مقوله ای ارزشی محسوب می شود که می تواند در تعمیق مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر واقع شود.

با این تفاسیر باید تأکید کردکه  اجتماع میلیونی اربعین حسینی با شکوه بی حد و حصر خود، بیانگرکارکرد والای آن مناسک از یک سو و  عشق و محبت امت اسلامی و حتی دیگر جوامع بشری  به آموزه های ناب اهل بیت(ع) است؛ به نحوی که کنگرۀ عظیم اربعین حسینی تجدید پیمان همۀ مسلمانان با امام حسین(ع) به شمار می آید که در حقیقت  ابعاد و زوایای بیداری مسلمانان و جوامع انسانی در ظلم ستیزی را آشکار می سازد.

اینگونه است که راهپیمایی عظیم اربعین از جمله مهمترین مصادیق بارز تعاملات میان فرهنگی میان جهان اسلام و دیگر جوامع بشری  به شمار می رود که با برداشته شدن مرزهای جغرافیایی، قلوب انسان های آزاده را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می کند.

تحقق این مهم از آن جهت است که اربعین از ظرفیت عظیم تولید معنا و نماددار شدن معانی انسانی در میان همۀ ادیان آسمانی ، در گذشته، حال و آینده برخوردار است به نحوی که باید کنگرۀ عظیم اربعین حسینی را انقلاب ارتباطی در جهان معاصر به شمار آورد،  زیرا ارتباطات به تاریخ، جغرافیا و آینده نگری می پردازد و اربعین تعبیر حقیقی تاریخ عاشورا و تبیین جغرافیای معرفتی کربلا برای ترسیم آینده نگری در عصر ظهور تلقی می شود.

این مولفۀ کلیدی در حالی رقم می خورد که استانداردهای تمدن غربی بر مدار تقلیل معارف بشری به ساختارهایی صرفاً اجتماعی محدود شده است لیکن فرهنگ اربعین و آثار جامعه شناسانۀ آن  بر محور بازگشت به حوزۀ فرهنگی اسلام نبوی قابل تعریف است؛ لذا فرهنگ اربعین به شدت پویاست و سازو کار پویایی فرهنگ اربعین بر محور ارتباطات متمرکز شده است به نحوی که فرهنگ وجه ثباتی اربعین است و ارتباطات وجه پویایی آن محسوب می شود.

به قلم:حجت الاسلام مختاری
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: مختاری، اربعین، وحدت