درخواست همبستگی با مردم روستای فلسطینی خان الاحمر

نیروهای ملی مردمی استان رام الله و البیره، خواستار همبستگی با ساکنان خان الاحمر در شهر قدس شدند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۳
کد مطلب: 357827
 
به گزارش خبرگزاری تقریب، نیروهای ملی- مردمی، ضمن اعلام فراخوان برای همبستگی با مردم روستای خان الحمر بر رد پروژه اسرائیلی مهاجرت اجباری در راستای محو واقعیتها و از بین بردن ریشه های فلسطینی در این سرزمین تأکید کردند.

این نیروها، خواهان برپایی تجمعی همگانی در حمایت از مردم این منطقه در روز چهارشنبه هفته جاری شدند؛ آنها همچنین خواستار شرکت گسترده در نماز جمعه این هفته در خان الاحمر و شرکت در راهپمایی همان روز شدند تا تأکیدی بر مقاومت  مردم فلسطین در برابر  پاکسازی نژادی باشد.

نیروهای ملی مردمی، همچنین قطع حمایت مالی آمریکا از آنروا و بیمارستانهای قدس و دیگر تصمیمات آمریکا که در همراهی با رژیم صهیونیستی و نقض قطعنامه های بین المللی و ارزشهای حقوقی است را محکوم کردند.

آنها بر تمسک به حق مشروع مردم فلسطین  در بازگشت به سرزمینشان، حق تعیین سرنوشت، استقلال ملی و داشتن دولتی مستقل به پایتختی قدس و خالی از نیروهای اشغالی و شهرک نشینان تأکید کردند.
 
Share/Save/Bookmark
مرجع : صفا
کلمات کليدی: فراخوان، همبستگی، خان الاحمر