معرفی کتاب «سلفی گری و وهابیت، تبارشناسی»

کتاب سلفی گری و وهابیت به قلم دکتر علیزاده موسوی به رشته تحریر درآمده است که نویسنده در این کتاب، «جریان فکری و سیاسی سلفی‌گری»، «گستره جغرافیایی آن» و نیز «ظهور و شکل‌گیری فرقه‌های افراطی» را در تاریخ اسلام مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌دهد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۶
کد مطلب: 308667
 
کتاب سلفی گری و وهابیت به قلم دکتر علیزاده موسوی به رشته تحریر درآمده است که نویسنده در این کتاب، «جریان فکری و سیاسی سلفی‌گری»، «گستره جغرافیایی آن» و نیز «ظهور و شکل‌گیری فرقه‌های افراطی» را در تاریخ اسلام مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌دهد.

نویسنده در بخش اول به تعریف و تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی سلف و سلفی‌گری پرداخته و سپس راجع به اصول و مبانی این جریان، رویکرد و روش‌شناسی سلفی‌گری و دریافت و برداشت‌های آن‌ها از قرآن و سنت بحث می‌کند.

سلفی‌گری در دوران معاصر با توجه به ظهور و اندیشه‌های جدید از لحاظ روش‌شناسی و معرفت‌شناسی و دیدگاهشان نسبت به مسایل سیاسی به شکل‌ها و گونه‌های دیگری نمودار شده که مولف این موضوع را در فصول بعد بررسی می‌کند.

وی چند فصل را هم به بررسی مصداقی سلفی‌گری در شبه قاره، هند، پاکستان، مصر و سوریه پرداخته و به خصوصیات و مشخصات آن‌ها هم اشاره می‌نماید.

نگارنده بخش دوم را به تبارشناسی جریان وهابیت اختصاص داده و آن‌ها را ذیل این عناوین: سلفی‌گری نقلی با محوریت احمد بن حنبل، سلفی‌گری اعتقادی با رویکرد کلامی با توجه به دیدگاه‌های ابن تیمیه و نیز سلفی‌گری وهابی در دوره جدید که عربستان سعودی محور و کانون اصلی آن بوده است، مورد پژوهش قرار می‌دهد.
 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سید مهدی علیزاده موسوی
 
Share/Save/Bookmark