//ویژه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی//(153)

پیش نیاز «وحدت»

تنا-اختصاصی
نهادینه کردن «وحدت» به عنوان یک حقیقت واقعی در بین مسلمانان از اهمیت زیادی برخوردار است.چرا که در لوای وحدت و اتحاد، عزت و سربلندی بدست می آید و جامعه اسلامی از برکات آن برخوردار می شود و مسلمانان در لوای وحدت خواهند توانست اسلام را به آرمان های واقعی آن نزدیک کرده و توطئه های دشمنان را خنثی کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب: 297059
 
باید توجه داشت دشمنان اسلام همواره از وحدت بین مسلمانان واهمه دارند؛ لذا می‌کوشند از طرق مختلف و با طراحی برنامه‌های مختلف وحدت بین مسلمانان را خدشه‌دار کنند و از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند.یکی از پیش شرط های «وحدت اسلامی» این است که ما از آنچه در جهان اسلام می گذرد، باخبر باشیم؛ هم بدانیم در جهان چه خبر است و هم بدانیم در جهان اسلام چه می گذرد. یکی از ضرورت های امروز عموم مسلمانان این است که از حال همدیگر مطلع باشند. باید توجه داشت اگر از حال یکدیگر باخبر نباشیم، اطلاعات نادرستی از ما به یکدیگر می دهند که نه تنها واقعی نیست و سبب خیر هم نیست، ما را به یکدیگر بدبین کرده و در نهایت به جان هم می اندازند. 
 
امروز یکی از برنامه های شوم ایادی استکبار این است که مسلمان ها به جان همدیگر بیفتند. بر همین اساس بخشی از مسلمانان را به صورت کفر و شرک درآورده و به جان گروه دیگر می اندازد. از یک طرف ما بخشی از مسلمانان را تکفیر می کنیم و از سوی دیگر بخشی از مسلمانان مارا؛ ما روی آن ها اسلحه می کشیم وآن ها روی ما. یکی از رویکردهایی که جلوی این توطئه خبیث را می گیرد این است که مسلمانان با یکدیگر گفت و گو کنند. ما بفهمیم که دیگر مسلمانان چگونه فکر می کنند و دیگر مسلمانان بدانند ما چگونه می اندیشیم. آن موقع است که می فهمیم حقیقت گفتاری و رفتاری مسلمانان کشورهای مختلف چیست و ان موقع است که دوری ها و کدورت ها از بین رفته و به محبت و مودت و وحدت تبدیل می شود. نکته دیگر این است که مسلمانان باید امروز درک کنند دشمن واقعی جهان اسلام و مسلمانان کیست؟ باید بدانیم تفرقه‌افکنی بین مسلمانان شیعه و سنی جاده صاف‌کن دشمنان و استکبار جهانی است و افرادی که به‌دنبال تفرقه‌افکنی در بین گروه‌های مختلف مسلمانان اعم از شیعه و سنی هستند، جاده دشمنی و آتش‌افروزی را برای دشمنان اسلام هموار و‌ صاف می‌کنندباید همواره این موضوع را مد نظر قرار داد که یکی از اهداف اساسی نظام استکبار جهانی زمینه‌سازی برای بزرگنمایی و بروز موارد اختلاف و تفرقه در بین مذاهب مختلف اسلامی است که باید در برابر این توطئه با هوشیاری عمل کرد و دانست وحدت تنها راه مقابله با گروه‌های تروریستی است و در صورتی که اختلاف‌افکنی بین گروه‌های مختلف مسلمانان جایگزین وحدت شود، دشمنان به قلع و قمع همه مسلمانان می‌پردازند.نظام جمهوری اسلامی همواره یکی از منادیان «وحدت اسلامی» بوده است و برگزاری کنفرانس هایی از جمله کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، محلی برای آشنایی و شناخت واقعی و عینی مسلمانان از یکدیگر است.
 
به قلم:آيت‌الله‌ حسن ممدوحي‌.... عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 
Share/Save/Bookmark