معرفی مقاله «ارکان تمدن و نقش انقلاب اسلامی در اعتلای مجدد تمدن اسلامی»

از یافته های این مقاله این است که استقرار جمهوری اسلامی می توند نویدبخش اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی باشد. انقلاب اسلامی ایران از آغاز با تأکید بر رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی و در سایه آموزه های اسلامی قابلیت های باالقوه خود را در دست یابی به چنین هدهف بزرگی به معرض دید همگان گذاشته است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب: 292327
 
در این مقاله ابتدا تمدن از دیدگاه ویل دورانت، برخی از حکما و فلاسفه اسلامی توصیف گردیده و ارکان آن از دیدگاه ای اندیشمندان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تفسیر عوامل ایجاد کننده تمدن و عوامل انحطاط آن از دیدگاه اندیشمندان مختلف بخصوص متفکرین مسلمان بررسی شده و زمینه های تجدید حیات تمدن اسلامی توسط جمهوری اسلامی مدنظر قرار گرفته است. سرانجام به بررسی دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی ( ره) و مقام معظم رهبری در خصوص تمدن و نحوه اعتلای مجدد تمدن اسلامی پرداخته شده است.

از یافته های این مقاله این است که استقرار جمهوری اسلامی می توند نویدبخش اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی باشد. انقلاب اسلامی ایران از آغاز با تأکید بر رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی و در سایه آموزه های اسلامی قابلیت های باالقوه خود را در دست یابی به چنین هدهف بزرگی به معرض دید همگان گذاشته است.


این مقاله در نشریه مدیریت فردا در تابستان 1382 به چاپ رسیده است.


 
Share/Save/Bookmark