معرفی کتاب «نقد و بررسی اندیشه تکفیر»

دین اسلام، پیام آور صلح و آشتی است. با این وجود در قرون اولیه برخی مسلمانان براساس فهم غلط از اسلام، مسلمانان گناهکار را تکفیر کردند. این اندیشه تکفیر از آن روزگار تا کنون نیز ادامه داشته است. نگارنده در این کتاب مطالبی را درباره اندیشه تکفیر و دیدگاه اسلام درباره آن بیان داشته است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب: 285634
 
کتاب نقد و بررسی اندیشه تکفیر توسط مشاور سالم بهنساوی نوشته شده و سالم افسری آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب را انتشارات احسان در سال 1388 به چاپ رسانده است.
 
سالم بهنساوی دربارۀ هدف خود از نگارش این کتاب می ­نویسد: «از آنجائی که پدیدۀ تکفیر سلمانی که شهادتین را بر زبان جاری ساخته تا حدودی در میان جوانان رایج گردیده است بنابراین چاپ نخست این کتاب را در جمادی الاوّل سال 1397 هـ برابر با جولای سال 1977 میلادی یعنی دو ماه قبل از قتل شیخ ذهبی منتشر کردم». نویسنده معتقد است این کتاب افکار و اندیشه های این جماعت و گرایش های ناشی از آن و سرایت اندیشه های خوارج و باطنیان در میان آنان را به دلیل اینکه –تاکنون هیچ تألیفی متعّرض این جنبه از افکار و اندیشه های آنان نگردیده- به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده است.
 
سالم بهنساوی یکی از اندیشمندان و طرفداران سید قطب است که به نظر می رسد هدف وی از نگارش این کتاب در حقیقت بررسی مبانی فکری سید قطب همچون حاکمیت، جاهلیت، دارالاسلام و دارالکفر، جهاد، در سایه آیات و روایات و کلمات برخی چون ابوالاعلی مودودی و حسن البناء و مقایسه آنها با اندیشه های گروه های تکفیری مصر همچون جماعت المسلمین یا التکفیر و الهجره و الجهاد است، به عبارتی وی در صدد روشنگری مبانی فکری سید قطب و تطبیق آنها با اندیشه های گروه های تکفیری که معروف به تأثیرپذیری از افکار وی است، سعی کرده خواننده را به سمت یک قضاوت منصفانه نسبت به آراء و مبانی سید قطب و افکار گروه های تکفیری سوق دهد. کتاب بهنساوی شامل یک مقدمه و یازده فصل است:
 
مقدمه
فصل اول: پیدایش اندیشه تکفیر و حرکت ذهنی و فکری
فصل دوم: اصل حرکت ذهنی و فکری
فصل سوم: اندیشه تکفیر میان حاکمیت و اسلام
فصل چهارم: اندیشه تکفیر میان جماعت و بیعت
فصل پنجم: حاکمیت و التزامات حاکم و محکوم
فصل ششم: چندمرحله ای و چند دستگی شدن فرقه های تکفیر
فصل هفتم: جامعه میان گسست  و پیوست
فصل هشتم: قطع رابطه با جامعه و ویران کردن آن
فصل نهم: شست و شوی مغزی و اسباب تکفیر
فصل دهم: گفتگو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن
فصل یازدهم: دار کفر و فریضه فراموش شده جهاد

با خواندن این کتاب مخاطب می­ تواند دریابد که  در چه فضایی در عراق و سوریه گروه های تکفیری دست به عملیات می زنند؛ مثلاً این که در یک روستایی در عراق یا سوریه در یک جا هفتصد مرد را می کشند و نزدیک به هزار و نهصد زن و دختر را اسیر می برند، این اتفاقی است که از داخل مفهوم ارتداد و تکفیر در می آید و با خواندن این کتاب می توان به درک درستی از این اتفاقات رسید.
 
Share/Save/Bookmark