کتاب "نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی" منتشر شد

کتابی با عنوان "نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی" از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منتشر شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰
کد مطلب: 254827
 
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، هدف اصلی این کتاب ابتدا، تبیین نظریه اعتدال از منظر حکمای یونان باستان، افلاطون و ارسطو که اولین نظریه‌پردازان این نظریه بوده‌اند و سپس بیان سیر تطور نظریه اعتدال در جهان اسلام و یافتن نقاط عطف تاریخی آن و ذکر نوآوری‌ها و ابتکارات حکمای مسلمان در این نظریه از جهات مختلف است. همچنین هدف نهایی این کتاب ارزیابی نظریه اعتدال و بیان نقاط قوت و ضعف آن می‌باشد.
"نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی" به قلم حسین اترک به تازگی به زیور چاپ آراسته شده است.
روش این کتاب توصیفی ـ تحلیلی بوده و با رجوع به منابع اصیل اخلاقی اسلامی تلاش شده است بخش‌های مختلف نظریه اعتدال از منظر هر یک از حکمای اسلامی تبیین گردد و با مقایسه آنها با یکدیگر، تاثیرپذیری‌های آنها از پیشینیان، نوآوری‌ها و تاثیر گذاری‌شان بر پسینیان مشخص شود.
 
کتاب "نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی" از چهار بخش کلی به شرح زیر تشکیل شده است
 
بخش اول: کلیات
بخش دوم: نظریه اعتدال در یونان باستان
بخش سوم: نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی
بخش چهارم: تحلیل و نقد نظریه اعتدال
 
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:
 
نظریه اعتدال رایج‌ترین نظریه اخلاقی میان حکمای اسلامی است. بر اساس این نظریه هر فضیلت اخلاقی حد و وسط دو رذیلت افراط و تفریط بوده و میانه روی در هر چیزی فضیلت است. گرچه خاستگاه نظریه در اندیشه افلاطون و ارسطو است، لیکن حکمای اسلامی چـون مسـکویه، ابن‌سینـا، غزالـی و خواجـه نصیـر با نوآوری‌های خود آن را به کمال رسانده‌اند. تحقیق حاضر با شرح این نظریه، سیر تطور آن در جهان اسلام رابیان نموده و با اشاره به نوآوری‌های حکمای مسلمان آنرا ارزیابی می‌نماید.
 
 
 
Share/Save/Bookmark