//ویژه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی//(160)

کمیسیون «سادات» در کنفرانس وحدت از استقبال ویژه ای برخوردار بود

معاون امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: در کنفرانس وحدت سال گذشته کمیسیون «سادات» بسیار مورد توجه قرار گرفت و بر اهمیت آن تاکید شد زیرا سادات می توانند پل مستحکمی بین اهل تسنن و تشیع باشند. از این رو، امسال نیز این کمیسیون برای بار دوم برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب: 297035
 
"محمد ناظمی اردکانی" معاون امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به تشریح برنامه های این معاونت در سی و یکمین کنفرانس «وحدت اسلامی» پرداخت و گفت: در افتتاحیه کنفرانس «وحدت اسلامی»، شخصیت های شناخته شده جهان اسلام و کشور سخنرانی کردند. در بخش تشکیل کمیسیون ها نیز اداره سه کمیسیون «خودباوری جهان اسلام متضمن احیا تمدن اسلامی»، «سادات» و «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد در ساخت تمدن اسلامی» به عهده معاونت امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سپرده شده بود.
 
ناظمی اردکانی در ارتباط با جزئیات برنامه های کمیسیون «سادات» گفت: در این کمیسیون که ریاست آن را حجت الاسلام ابوترابی بر عهده داشت، بر نقشی که سادات در فرآیند وحدت در جهان اسلام ایفا می کنند و فعال شدن این نقش، تمرکز شد. اعضای این کمیسیون از سادات کشورهای مختلف بودند که اساسنامه تشکیل جمعیت های سادات در کشورهای مختلف جهان در اختیارشان قرار داده شد.
 
وی اضافه کرد: برخی محورهای کمیسیون سادات عبارت بود از: «نقش سادات در جهت تحقق وحدت در جهان اسلام»، «نقش احیاگری سادات»، «نقش تاریخی و راهبردی سادات در ساخت تمدن اسلامی»، «تشکل های سادات در  اروپا»، «نقش سادات در رهبری جامعه» و «آمار سادات در جهان».
 
به گفته ناظمی اردکانی، سال گذشته کمیسیون «سادات» بسیار مورد توجه قرار گرفت و بر اهمیت آن تاکید شد زیرا سادات می توانند پل مستحکمی بین اهل تسنن و تشیع باشند. همچنین تعداد سادات اهل سنت چندین برابر سادات اهل تشیع است.
 
معاون امور  اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که در دو کمیسیون دیگر با عنوان کمیسیون های «خودباوری جهان اسلام متضمن احیا تمدن اسلامی» و «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد در ساخت تمدن اسلامی» شش موضوع، محور محتوایی این کمیسیون ها بود، گفت: در این کمیسیون ها مباحث «خودباوری برای تولید علم و فناوری و رسیدن به اقتدار علمی»، «خودباوری برای رهایی از سلطه اقتصادی»، «خودباوری برای رسیدن به استقلال سیاسی»، «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد در تبیین ابعاد ناشناخته تمدن نوین اسلامی»، «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد در تقویت باورهای فوق الذکر» و «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد در استقرار مولفه های وحدت در جهان اسلام برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی» مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی اظهار کرد: ریاست کمیسیون اول را دکتر محمدمهدی زاهدی برعهده داشت که در این بخش آیین نامه و نظام نامه تاسیس اتحادیه های جهانی تقریب نهاد، اساسنامه و تیپ اتحادیه ها بحث شد. ریاست کمیسیون دوم نیز با حجت الاسلام تقوی بود.
 
معاون امور اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پاسخ به این پرسش که برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی تا چه اندازه مجمع جهانی تقریب مذاهب را به اهدافش نزدیک تر می کند، پاسخ داد: در سه دهه گذشته که کنفرانس «وحدت اسلامی» برگزار شد، مباحث بیشتر جنبه گفتمان سازی داشته است تا گفتمان وحدت را مطرح کند. این گفتمان باید وارد لایه های مختلف اجتماعی و به رفتار اجتماعی تبدیل  شود. این مساله زمانی محقق می شود که بتوانیم جمعیت های تقریب نهاد را تاسیس کنیم و یا جمعیت های تاسیس شده مورد حمایت قرار بگیرند.
 
وی اضافه کرد: خوشبختانه طی چند سال گذشته با راهنمایی و حمایت های آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جمعیت های تقریب نهاد تا حدودی شکل گرفته اند. در حال حاضر بیش از 16 اتحادیه جهانی برای نمونه اتحادیه های جهانی «اندیشمندان دانشگاهی»، «اندیشمندان حوزوی»، «نویسندگان، هنرمندان و شاعران»، «حقوق دانان»، «فعالان رسانه» و ... در مرحله شکل گیری قرار دارند. بنابراین این گفتمان با حرکتی ملایم در لایه های اجتماعی قرار گرفته و تبدل به رفتار می شود.
 
ناظمی اردکانی خاطرنشان کرد: با تشکیل و تاسیس این اتحادیه ها، کارکرد مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قشرهای مختلف جامعه خود را نشان می دهد. با این رویکرد جدید در مجمع تقریب، در آینده  ای نزدیک شاهد این موضوع خواهیم بود که وحدت جنبه عملیاتی پیدا کند و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. 
Share/Save/Bookmark