تصاوير و نقشه های لبنان جنوبي

تاریخ انتشار : شنبه ۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۱
کد مطلب: 156051
 
تصاوير و نقشه های لبنان جنوبي
 
بازار قديمي صيدا
برج و ناقووس گاه كليساي صيدا
بقاياي معبد اشمون -صيدا
پيكره هاي كنده شده بر سينه صخره مربوط به دوران -قانا
خياباني به يادگار مانده از دوران روم باستان-صور
شيشه گري -صيدا
طاق نصرت و ورودي اصلي -صيدا
غارهاي عدلون-صيدا
قلعه تبنين بازمانده از دوران صليبي
قلعه دوبيه واقع در شقرا بازمانده از دوران صليبي
كاخ سلاطين آل شهاب
كرسي الملك -طيري
كنده كاريهاي روي سنگ مربوط به دوران بيزانس-صور
گنبد و مناره مسجد جامع العمري- صيدا
محراب و رواق و پنجره و قنديل مسجد جامع العمري
مقابر بازمانده از دوران روم باستان-صور
منطقه بنت جبيل
منطقه جزين و جبل الريحان
منطقه صور
منطقه مرجعيون و حاصبيا
منطقه نبطيه
منظره عمومي صيدا
نقشه مناطق جنوبي
نقشه مناطق جنوبي-2
نقشه مناطق لبنان جنوبي
نقشه منطقه بنت جبيل
نقشه منطقه جزين و جبل الريحان
نقشه منطقه صور
نقشه منطقه مرجعيون و حاصبيا
نقشه نبطيه
نماي خارجي و يكي از رواقهاي قصر سرحال
نماي داخلي قصر سرحال-جزين
نمايي از پل مختوم به دژ صيدا و مسجد برج شمالي
ورودي دژ صيدا از سمت دريا
ورودي مسجد جامع العمري
هنر و تمدن و صنعت در صيدا و زهراني
Share/Save/Bookmark