معرفی کتاب تقریبی-55| «التأویل فی مختلف المذاهب وآلاراء»
۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۲
معرفی کتاب تقریبی-54| قصة التقریب أمة واحدة، ثقافة واحدة
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ۱۳:۳۴
معرفی کتاب تقریبی-51|«درباره وحدت و تقریب مذاهب اسلامی»
۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۰:۳۰